Kategorie

Domov

Left Banner

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Společnost KM Slovakia sro IČ 36 496 545 se sídlem Štefánikova 4082, 085 01 Bardejov, Slovenská republika (dále také jako "společnost KM sro) vás ujišťuje o důvěrném a bezpečném zacházení s vašimi osobními údaji jako uživatele.

V rámci tohoto prohlášení o zpracování a ochrany osobních údajů vás chceme informovat o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelem je používáme, komu je můžeme předávat a jaké máme v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Vaše osobní údaje jsou ve společnosti KM sro shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně v souladu s platnými zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů s účinností od 25.5.2018:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "nařízení GDPR")
  • Zákon č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů

Informace v souladu s článkem 13 GDPR

Provozovatel osobních údajů:

KM sro, IČO 36 496 545, se sídlem Štefánikova 4082, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, vl.č.15252 / P, která jako provozovatel zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

Kontaktní údaje

Pokud se budete chtít v průběhu zpracování vašich osobních údajů na nás obrátit, m ů ete nás kontaktovat ť na

tel.číslo:   +421 908 040 455 nebo na e-mailu: svietidla@svietidla-km.sk

V rámci vaší návštěvy naší internetové stránky a využití kontaktního formuláře od vás budou získány tyto osobní údaje:

Registrace pro E-shop

V případě, že se rozhodnete vytvořit uživatelský účet   v našem e-shopu,

Vaše jméno, příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, fakturační adresa (pokud jsou odlišné od adresy bydliště), telefonní číslo, e-mailová adresa,

  • informace o vašich online nákupech (například co jste si koupili a jakým způsobem jste za to zaplatili),
  • Vaše přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo)

Nákup prostřednictvím E-shopu

V našem E-shopu můžete nakupovat i bez registrace, avšak Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom Vám mohli doručit zboží, které si vyberete a koupíte.

  • Vaše jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa fakturační adresa (pokud jsou odlišné od adresy bydliště), telefonní číslo, e-mailová adresa,
  • informace o vašich online nákupech (například co jste si koupili a jakým způsobem jste za to zaplatili)

Registrace pro odběr newsletteru

Na základě Vašeho požadavku a souhlasu Vás můžeme informovat o nabídce svých výrobků, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích i bez toho, abyste předtím registrovali v našem E-shopu nebo koupili jakékoliv zboží.

  • Vaše e-mailová adresa

Snažíme se poskytovat služby v co nejvyšší kvalitě, proto naše webová stránka využívá technologii cookies. Cookie jsou malé textové soubory, které mohou být odesílány do zákaznického zařízení az prohlížeče zákaznického zařízení návštěvníka do zařízení. KM Slovakia. Údaje ukládané cookies jsou využívány výhradně pro účel spolehlivého fungování web stránky, při zpracování souborů cookies postupuje podle nařízení av souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány:

Vaše osobní údaje využíváme především na to, abychom Vám zpřístupnili zboží, které nabízíme, jako je využívání e-shopu jako registrovaný či neregistrovaný zákazník, Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli zpracovávat a vyřizovat Vaše objednávky, včetně zpracování Vašich plateb za zboží a případného vrácení peněz, spravovat Vaše uživatelské účty, doručit Vám zboží, které si objednáte.

Vaše osobní údaje využíváme i na to, abychom Vás v souvislosti s Vaší registrací nebo Vašimi nákupy prostřednictvím E-shopu mohli informovat o nabídce našich výrobků, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích prostřednictvím newsletteru naší společnosti zasílaného e-mailem s nabídkou našich výrobků. Vaše údaje používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, například údaje o Vaší nákupní historii a zboží, které jste u nás koupili využíváme k tomu, abychom Vám věděli doporučit jiné zboží, které by vás mohly zajímat a abychom Vám na naší webstránce zobrazovaly obsah, který je pro Vás relevantní.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom s Vámi byli v kontaktu. Bez toho, abyste se registrovali v našem e - shopu, nebo koupili jakékoliv zboží nabízené naší společností, máte možnost přihlásit se k odběru newsletteru, prostřednictvím kterého Vás budeme výlučně na základě Vašeho výslovného souhlasu informovat o nabídce svých výrobků a služeb, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích.

Právní základ zpracování:

a)      6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel. Souhlas dotčené osoby je vyjádřen zaškrtnutím políčka u tlačítka Odeslat.

b)      6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR při nákupu zboží nebo služby.

c)      6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - oprávněný zájem provozovatele v případě zasílání nabídek, slev a akcí bývalým nebo současným zákazníkům.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Zaměstnanci společnosti KM sro pověřeni kontaktovat a zodpovědět požadované otázky dotyčné osoby pomocí kontaktního formuláře nebo přímo osobně na kamenné prodejně.

Některé Vaše osobní údaje můžeme poskytovat subjektům, které poskytují služby naší společnosti. Sdílíme pouze ty osobní údaje, které naši poskytovatelé služeb nezbytně potřebují k poskytování služeb. Jde například o subjekty, které naší společnosti poskytují následující služby:

·          echnologické služby (např. správa IT koncových zařízení, správa výpočetní techniky, správa serverové infrastruktury)

·          poskytování služeb webhostingu,

·          poskytování služeb souvisejících s tvorbou a provozem webstránek,

·          zpracování plateb v naší prodejně nebo v rámci E - shopu,

·          kurýrní a kurýrní služby, včetně služeb vyzvednutí zásilek na výdejních místech,

·          společnosti, které zajišťují přímý marketing av našem jménem rozesílají elektronickou komunikaci včetně newsletterů naší společnosti,

·          služby zjišťování spokojenosti zákazníků,

·          služby vedení účetnictví,

·          služby související s vymáháním pohledávek,

·          právní služby,

Některé Vaše osobní údaje může poskytovat státním orgánům a jiným orgánům veřejné moci a správy, v případech, kdy nám taková povinnost vyplývá ze zákona, nebo je to potřebné k určení, uplatnění nebo obhajobu práv a oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích osob.

Poskytnutí osobních údajů:

Nejste povinen poskytnout nám Vaše osobní údaje, ale některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro uskutečnění obchodní nebo jiné činnosti (například uzavření kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu). V případě, že nám některé Vaše osobní údaje neposkytnete, nebude možné, abychom Vám dodali zboží, které nabízíme. Poskytnutí některých Vašich osobních údajů je tedy požadavkem, která je potřebná pro uzavření smlouvy nebo na plnění smlouvy.

Doba uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účely jejich zpracování, nejpozději do 60 dnů, případně do zrušení udělení souhlasu.

Vaše identifikační údaje, údaje o adrese a kontaktní údaje si uchováváme v rozsahu dovoleném příslušnými obecně závaznými právními předpisy nejvýše po dobu 10 (deset) let. Ve výjimečných případech, pokud to okolnosti vyžadují, se může doba uchovávání osobních údajů prodloužit z důvodů uplatnění, prokázání, obhajování a / nebo výkonu práv, nároků a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo našich nebo provádění našeho vnitřního vyšetřování. Délka takové doby uchovávání je podmíněna především trváním povinností souvisejících např. se zárukou, kterou poskytujeme na naše výrobky, jakož i nezbytností uchovávání těchto osobních údajů pro případ potřeby prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Jakýkoliv svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat a to tak, že nám napíšete email na adresu svietidla@svietidla-km.sk a uvedete, v jakém rozsahu svůj souhlas odvoláváte.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte jak dotyčná osoba svá práva: přístup k vaším osobním údajům, právo na jejich opravu, vymazání, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost údajů.

Právo na přístup k údajům: mate právo vědět, zda a jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud to tak je, můžete požádat o přístup k těmto údajům, my vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobn é údaje zprac ú váme a proč.

Právo na opravu: mate právo, aby vaše osobně údaje, které zpracováváme byly správně, úplně a aktuální. Pokud zpracováváme nesprávné osobně údaje o vás, můžete nás požádat o jejich opravu.

Právo na vymazání (zapomenutí): mate právo, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme byly v některých případech vymazány. Údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud jsou splněny některé z následujících okolností:

·          zpracování již není nutné pro účel, pro který jsme je získali,

·          odvoláním souhlasu na zpracování osobních údajů na základě souhlasu, kterým jste nám již v minulosti udělily,

·          osobní údaje se zpracovávají nezákonně,

Pokud však zpracováváme tytéž osobní údaje i na jiném právním základě, jako je váš souhlas, máme právo je nadále zpracovávat na tomto právním základě.

Právo namítat: mate právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo na omezení zpracování: můžete využít, pokud ř se domníváte, že zprac ú váme vaše osobní údaje nepřesně, domníváte se, že zpracování vašich osobních údajů je protizákonné, ale nechcete všechny údaje vymazat ť nebo pokud ř jste jako dotyčná osoba vznesli námitky proti zpracovávání , m oZ ete omezit ť rozsah osobn ý ch dat a to až do ověření, zda naše oprávněné důvody jako provozovatele převažují nad vašimi oprávněnými důvody jako dotčené osoby.

Právo na přenositelnost údajů: můžete využít právo vzít nebo přenést vaše osobní údaje k někomu jinému. Budeme postupovat jako při využití práva na př í stup k údajům. Informac likace získáte v elektronické podobě, které si můžete přenést k jinému provozovateli.

Právo odvolat souhlas: a k zpracování osobních údajů řídí výhradně článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR, tzn. že jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo využití jiného práva v souvislosti s ochranou   osobních údajů si můžete kdykoli uplatnit e-mailem zaslaným na adresu   nebo běžnou poštou na adresu: KM sro, Štefánikova 4082, 085 01 Bardejov, Slovenská republika.

Právo podat stížnost orgánu dozoru: pokud se domníváte, že jste přímo dotčen na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy, máte právo jako dotčená osoba podat stížnost na příslušný kontrolní orgán. V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Případně se také můžete spojit s některým orgánem dozoru v rámci EU.

Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování:

Pokud jde o vyhodnocování osobních údajů o vaší osobě, nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Vaše osobní údaje nezamýšlíme přenést do třetí země nebo mezinárodní organizaci.