Kategorie

Domov

Left Banner

Převzetí zásilky 

1. Při přebírání zásilky zkontrolujte, zda balík není viditelně poškozen. Pokud je balík poškozen s kurýrem sepište škodní zápis. Pokud je zjevné, že i zboží uvnitř balíku je poškozeno, zásilku nepřebírejte. Objednané zboží Vám zašleme automatický ještě jednou.

2. Po doručení zásilky si zkontrolujte dodané zboží, zda nedošlo k jeho poškození během přepravy. Doručení poškozeného zboží lze reklamovat do 24 hodin od doručení zásilky, zasláním informace mailem na adresu info@svitidla-km.cz, následně Vás budeme informovat o dalším postupu.

Záruční doba

1. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční doba na některé výrobky je omezena životností, podle parametrů uvedených na výrobku.

Záruční doba začíná běžet v momentě převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu vyřizování reklamace.

Vyřizování reklamací 

1. Pro vyřízení reklamace je třeba doručit reklamované zboží s dokladem o nákupu a popisem závady na adresu naší provozovny:

KM Universal s.r.o.

Štefánikova 4082

085 01 Bardejov

2. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě do 30 dnů, opravou vadné části výrobku. Pokud oprava není možná, bude reklamace vyřízena výměnou za nový výrobek. Pokud reklamaci nelze z nějakého důvodu vybavit budou Vám vráceny peníze, případně Vám bude nabídnuta adekvátní náhrada. Reklamace se obvykle vyřizují bez zbytečného odkladu - obratem.

3.Reklamované zboží neposílejte na dobírku.

Záruka se nevztahuje

1. Na mechanické poškození výrobku způsobené zákazníkem nebo zpětnou přepravou zboží.

2. Na reklamace způsobené neodbornou montáží, neodborným uvedením zboží do provozu, jakož i při neodborné manipulaci se zbožím a na reklamace zaviněné kupujícím v důsledku používání zboží v rozporu s návodem k použití.

3. Na startovací balíček světelných zdrojů, které jsou baleny jako součást některých svítidel. Tyto světelné zdroje nejsou obsaženy v ceně a nevztahuje se na ně záruku.

4. Na poškození výrobku způsobené živelnou pohromou.